THÔNG TIN VỀ MÁY CHỦ

MÁY CHỦ Đế Vương

Alpha Test: 13h00 ngày 18/03/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 19/03/2023

Thông tin Server

 • Exp : 300
 • Tỉ lệ Drop : 5%
 • Phiên bản : Season 6
 • Giới hạn Reset : 10 lần/ngày
 • Chủ nhật : 15 lần /ngày (Event Đua Top)
 • Antihack : Phiên bản Emu Pro
 • Alpha Test : 13h00 Ngày 18/03/2023
 • Open Beta : 13h00 Ngày 19/03/2023

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 220 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thuật Sĩ (SUM) : Cần 300 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 350 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 15000 Point / 1.000.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 100 Level

Thông tin Sub

Sub 1 2 3, 4, 5 20
Quái vật Không Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ Không Không
PK (PvP)
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Ngay sau Open Linh hồn Chiến mã / Quạ tinh Sub-Trian
Ngay sau Open Sự kiện Đại Chiến Lorencia Sub-Event
Ngay sau Open Sự kiện Đại Chiến Siêu Boss Sub-Event
Ngay sau Open Lông vũ / Huy hiệu hoàng tộc Sub-Event
Ngay sau Open Thả Boss Medusa Sub-Event
100 lần Reset Mở giới hạn Master
Ngay sau Open Nguyên liệu ép Cánh cấp 2.5 Săn Boss Tự Quay Sub-Event
Ngay sau Open Nguyên liệu ép Cánh cấp 3 Săn Boss Tự Quay Sub-Event
30 Ngày sau Open Thả Boss Kundun Sub-Event
Đạt 100 lần Reset Mở cộng hưởng 2 Option Sub-1
Đạt 200 lần Reset Mở Sự Kiện Siêu Boss Cuối Tuần Time 60 Phút Sub-Event

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Boss Medusa + erohim + kundun
Sub-Trian
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại: Kantru Sub-Trian
Đá nguyên thủy Train tại: Kantru Sub-Trian
Train Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub-Trian
Train Master Train tại:
Map Barrack, Kantru, Karutan
Sub-Trian
Rửa tội trong Game Lệnh /xoatoi Cần Zen
Tẩy điểm trong Game Lệnh /taydiem Cần 10 triêu Zen / 1 lần
Tẩy Master trong Game Lệnh /taymaster Cần Free Zen và WC / 1 lần
Reset trong Game Lệnh /reset Miễn phí All Sub

Alpha Test: 13h00 ngày 18/03/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 10/07/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub >Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyết Lâu Sub-Event 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
Các loại Ngọc, Zen, Item Huyết Lâu có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Quảng Trường Quỷ Sub-Event 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:30)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên Quảng Trường Quỷ có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Hỗn Nguyên Lâu Sub-Event 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 1:00)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên, Item Thần Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc Item Thần
Rồng Đỏ Tấn Công Sub-Event 4 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:05)
Ngọc Ước Nnguyện, Ngọc Tâm Linh Săn rồng đỏ có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, Noria)
Binh Đoàn Phù Thủy Sub-Event 4 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:50)
Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Tiêu diệt Binh đoàn phù thủy có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, Noria, Davias)
Summer Event Sub-Event 3 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 07:25)
Các loại Ngọc, Zen, Item Exl 8 tiếng 1 lần để kiếm Ngọc, Zen và Item Exl (Atlans 0)
Thỏ Ngọc Sub-Event 3 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 6:25)
Các loại Ngọc, Zen 8 tiếng 1 lần để kiếm Ngọc, Zen và Item Exl (Atlans 0)
BOSS Hoàng Kim Sub-Event 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:25)
Box Kundun, Ngọc quý, Điểm pcp Săn Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia ...
BOSS Medusa Sub-Event 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 22:00)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss Medusa sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Siêu Boss Sub-Event 1 lần / ngày
(Chưa Mở)
Đồ Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Medusa Swap Sub-Event 1 lần / ngày
(22:00)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
BOSS Kundun Sub-Event 1 lần / ngày
(bắt Đầu lúc 20:00)
Item Thần, Item 380, Item Exl cao cấp Săn Boss Kundun sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp, Item 380 và Item Thần
Rakion Event Sub-Event Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt chúa nhện Selupan sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Tháp Tinh luyện Sub-Event Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc, Đá tạo hóa Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare để săn đồ và Ngọc quý